User's Cover Picture
User's avatar

Hien Nguyen

Hiennguyen viết lách

Message
Intro
Kon Tum, Vietnam
Writing & Editing
Joined June 6, 2024
About
Viết văn, báo chí,... Thích viết truyện, cập nhật thông tin mới nhất, quan tâm đến các vấn đề mới Mặt mạnh: viết văn, thư từ, báo chí