User's Cover Picture
User's avatar

Nguyễn Vũ Thuỳ Trang

CONTENT, DESIGN

Message
Intro
Ho Chi Minh City, Vietnam
Media Production
Joined June 2, 2024

Skills

About
Tôi là sinh viên năm cuối chuyên ngành truyền thông đa phương tiện , tôi từng viết content cho một số quán Cafe , có khả năng design , edit....