User's Cover Picture
User's avatar

Anh Hung

Karofi

Message
Intro
Hanoi, Vietnam
Accounting
luathungson.vn/dang-ky-nhan-hieu.html
Joined April 6, 2023
About
Công ty Luật TNHH Hùng Sơn & Cộng sự được quý khách hàng, đồng nghiệp đánh giá cao về uy tín và chất lượng dịch vụ. Với đội ngũ luật sư và chuyên gia tư vấn có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực như: tư vấn pháp lý, tư vấn dự án, tư vấn giáo dục, tư vấn đầu tư, quản trị doanh nghiệp, mua bán sáp nhập doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, license, tài chính ngân hàng và các hoạt động hỗ trợ pháp lý khác.