User's Cover Picture
User's avatar

Hoa Nguyễn

Chuyên Viên Telesale

Message
Intro
Hanoi, Vietnam
Primary/Secondary Education
Joined June 12, 2024
About
chăm sóc, tư vấn định hướng cho phụ huynh và học sinh tiểu học với 6 tháng kinh nghiệm Định hướng ngành nghề học sinh cấp 3 với 1 năm kinh nghiệm