User's Cover Picture
User's avatar

Lê Mạnh

Quản lí, giám sát cơ sở ngành hàng tiêu dùng

Message
Intro
Hanoi, Vietnam
Consumer Goods
Joined May 29, 2024
About
-Đảm bảo vận hành theo yêu cầu từ chủ doanh nghiệp -Phát triển môi trường làm việc năng động, hiệu quả, phù hợp, tăng hiệu suất công việc