User's Cover Picture
User's avatar

Minh Thư

Message
Intro
Hanoi, Vietnam
Studied quản trị marketing at Trường đại học công nghê giao thông vận tải
Marketing & Advertising
Joined June 4, 2024
Education
User avatar
Trường đại học công nghê giao thông vận tải
Aug 2022 – Present
quản trị marketing