User's Cover Picture
User's avatar

viet khuat

devops, system administrator

Message
Intro
Hanoi, Vietnam
Computer Software
Joined May 28, 2024

Skills

Languages

English
-
Intermediate
About
tôi tên là Việt là một kỹ sư công nghệ thông tin và tôi đã có 3 năm kinh nghiệm làm về hệ thống và phần mềm